Vuze Remote for Android là ứng dụng đơn giản, trực quan cho phép người dùng quản lý ứng dụng Vuze desktop bằng chính thiết bị di động của mình. Với Vuze Remote, bạn đã có thể quản lý torrent rất đơn giản bằng việc chạm nút.

Vuze Torrent Downloader for Android - Free download and The official Vuze Torrent Downloader app for Android has arrived. Lightweight yet powerful, this bittorrent app brings complete torrent management directly to your smartphone or tablet. Its simple, Vuze for Android - Download APK free online downloader Mar 04, 2016 download vuze free (android) Jun 03, 2016 Vuze Torrent Downloader 2.0 - Download Free Android APKs

For example, if your download is stuck at 99 percent, Vuze can add another torrent with the exact file. So, you’ll only have to download 1 percent from the other torrent’s peers. 4. Wide Range of Optional Plugins. Vuze supports lots of plugins that provide additional features.

Vuze Apk Free Download For PC Windows 7,8,10,XP Full Vuze Apk Download For PC Windows Full Version.Vuze Apk Download for PC Full Version.Download Vuze Apk for PC,Laptop,Windows Latest Version.The official Vuze Torrent Downloader™ app for Android has arrived.Lightweight yet powerful, this bittorrent app brings complete torrent management directly to your smartphone or tablet. Download Vuze for Windows 10,7,8.1/8 (64/32 bits). Latest Jun 07, 2020

Vuze Remote (APK) - Free Download

Dec 16, 2013 Download Vuze (Azureus) Latest Version For Windows